آرشیو روزانه: شهریور ۱۷, ۱۳۹۷

یائسگی

یائسگی این مرحله از سن آدمی که دارای معنای خاصی در علم طب است ، در میان عام به دوره یائسگی موسوم است که در آن مرحله زنان از دوره قاعدگی فارغ گشته و تمام حالات دوران نوجوانی از آنها رخت برمی بندد. این مرحله در زندگی زنان یکی از دوره های مهم تلقی می […]

read more »
Call Now Button